ایزو (ISO) چیست

 (International Organization for Standardization)

يک مجمع بين المللي از سازمانهاي استاندارد کشورهاي عضو بوده که مرکزيت اين شبکه در شهر ژنو (سوئيس) فعاليت مينمايد. اين سازمان بين المللي يک سازمان غير انتفاعي (غيردولتي) بوده كه از اعضاي مختلف وابسته به سازمانهاي دولتي و غيردولتي تشکيل شده است. بنابراين ايزو مانند پلي است که درخواست عموم را به رضايت کسب و کار پيوند مي زند. اين سازمان داراي کميته هاي فني متعددي است که از طريق اجلاس تاييد صلاحيت بين المللي (IAF) مديريت ميشوند.

به عنوان مثال کميته فني (TC/176) در خصوص کيفيت، کميته فني (TC/207) در خصوص زيست محيطي و کميته فني (TC/34) در خصوص صنايع غذايي تحقيق و پژوهش کرده و اقدام به تدوين استانداردهاي مرتبط مي نمايند. وظیفه تدوین استانداردهای بین المللی ایزو با این کمیته های فنی می باشد.

اين مرجع بين المللي نيز از طريق سازمانهاي صدور گواهينامه (CB) نظارت بر عملکرد سازمانها و نهادهاي متقاضي اخذ گواهينامه انطباق با الزامات استاندارد و در نهايت صدور گواهينامه استاندارد مي نمايد. ضمناً  IAF از طريق سازمانهاي تاييد صلاحيت (AB) بر عملکرد سازمانهاي CB نظارت مي نمايد.