معرفی شرکت و موضوع فعالیت

 معرفی شرکت:

شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M باهدف كمك به ارتقاي کيفيت، بهره وری، تعالی و توسعه مديريت در کشورو همچنين ترويج رويكردهاي سيستمي به كيفيت، محيط زيست، ايمني، بهداشت، انرژی، ریسک،اندازه گیری و آزمون، مشتری مداری و ... و اشاعه استانداردهاي ملي و بين المللي مرتبط، با سرمايه اي از تخصص و تجربه پا به عرصه وجود نهاده است.

اين شركت با اتكاء بر تجارب و دانش فني و مديريتي ارزشمندِ مدیران و كارشناسان همكار كه همگي داراي سوابق 10 الی 20 ساله مرتبط با موضوعیت پژوهشي، اجرايي و آموزشي این شرکت و نیز سوابق قابل استناد ممیزی و ارزیابی در زمینه های مزبور ميباشند، از پشتوانه علمي گسترده و توانمنديهاي لازم جهت ارتقاء سطح فرهنگ و توان علمي، فني و مديريتي و راهبردي سازمانها برخوردار بوده و در اين راستا تلاش مي نمايد تا با اتکاء به خداوند متعال و توجه ويژه به مفهوم خدمات مشاوره مديريت، شريک دانايي براي مشتري خود در زمينۀ مسائل و رفع گلوگاههاي مديريت باشد.

شایان ذکر می باشد تیم مدیریتی و کارشناسی شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M ، دارای سابقه ای درخشان و قابل ارائه همکاری و فعالیت با شرکتهای بین المللی گواهینامه دهنده در زمینه ممیزی سیستمهای گواهینامه محورمدیریتی، همکاری به عنوان ارزیاب و سرارزیاب با مؤسسه مطالعات بهره‌وری و نیروی انسانی، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و نیز دبیرخانه جوایز تعالی مختلف پتروشیمی، غذا و دارو و بهداشت، سایپا و ... می باشند.

با تکیه بر این توانمندیها و در راستاي مأموريت و چشم انداز تعريف شده شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M و همچنين در سايه برقراري ارتباط موثر با خبرگان علمي و دانشگاهي كشور، شركت در اين مقطع قادر مي باشد تا سبد گسترده اي از محصولات را به مشتريان خود ارائه نمايد. امری که منجر به آن گردیده است که تعداد بسیاری از مشتریان، مسیر اعتماد به این مجموعه را متداوم و پیوسته برای خویش گزینش کرده و شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M را در خدمت دهی به آنان سربلند و صاحب توفیق نمایند.

موضوع فعالیت شرکت:

موضوعیت فعالیت شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M با ماهیت فعالیت مشاوره مدیریت عبارت از ارائه خدمات مشاوره در زمينه مدیریت کیفیت و بهره وری، پروژه، برنامه ریزی، نیروی انسانی، بازرگانی، انرژی، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت، امنیت اطلاعات، اندازه گیری /آزمون، ریسک، مشتری مداری و ابزارها و متدولوژیهای مهندسی صنایع و سيستمهاي کلان مديريت، استراتژی، تعالی و .... همچنین ارائه آموزشهای مرتبط با تمامی سرفصلهای فوق، می باشد.