مدیران / مشاوران واحدهای تخصصی شرکت

       گروه مدیران ستادی و نیز مدیران/مشاوران دپارتمانهای تخصصی شرکت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M به قرار افراد ذیل می باشند: 

مدیر عامل:

آقای فرنوش ابراهیمی

 

خلاصه معرفی

 

مدیر توسعه بازار و فروش:

آقای امید غلامرضایی

 

 

خلاصه معرفی 

 

 مدیر پروژه ها:

آقای افشین جهانبین

 

 

خلاصه معرفی  

مدیر آموزش:

آقای مزدک سلیمی

 

 

خلاصه معرفی  

 

مدیر مالی:

آقای رامتین شریفی

 

 

خلاصه معرفی  

 

مدیر واحد استراتژی، تعالی و بهره وری:

آقای سید سعید موسوی خصال

 

 

خلاصه معرفی

 

مدیر واحد مدیریت پروژه:

آقای رضا آتش فراز

 

 

خلاصه معرفی  

مدیر واحد اندازه گیری و آزمون :

آقای محسن معماری نجف آبادی

 

 

خلاصه معرفی  

 

مشاور ارشد سیستمها و روشها، فرآیندها،HSE و ریسک:

آقای احمدرضا نصیری

 

خلاصه معرفی

 

مشاور ارشد غذایی، سیستمها و روشها، فرآیندها،HSE و ریسک:

آقای احسان الله سبکتکین

 

 

خلاصه معرفی

 

مشاور ارشد فن آوری و امنیت اطلاعات:

آقای نیما نبوی

 

 

خلاصه معرفی

 

واحد بازاریابی و فروش :

 

خلاصه معرفی